13 januari 2023

Veranderingen in 2023

5 veranderingen die je staan te wachten in 2023!

In 2023 wijzigen een aantal belangrijke zaken in de vastgoedmarkt. Hieronder lees je de 5 belangrijkste wijzigingen voor consumenten.

1. Algemeen tarief overdrachtsbelasting naar 10,4%

Per 1 januari 2023 is het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting verhoogd van 8% naar 10,4%. Als je een woning verkrijgt welke niet als hoofdverblijf dient, dan wordt deze verkrijging per 1 januari 2023 belast tegen 10,4%. Daarnaast geldt dit tarief ook voor overig vastgoed, tenzij er sprake is van een met BTW belaste levering.

2. De Startersvrijstelling 

Per 1 januari 2023 is de woningwaardegrens bij de startersvrijstelling verhoogd van €400.000 naar €440.000. Dit betekend dat huizenkopers tussen de 18 en 35 jaar bij een koopsom tot deze grens onder voorwaarden geen overdrachtsbelasting hoeven te betalen bij de aankoop van de woning.

3. Afschaffing jubelton

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (ook wel de jubelton genoemd) is per 1 januari 2023 verlaagd tot €28.947 en wordt per 1 januari 2024 volledig afgeschaft. Voor 1 januari 2023 kon een persoon tussen de 18 en 40 jaar eenmaal in zijn of haar leven gebruik maken van de schenkingsvrijstelling van maximaal €106.671 voor een eigen woning. In 2023 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (jubelton) gelijk gesteld met het vrij te besteden schenkingsbedrag van 2023 (€28.947). 

4. Maximale huurprijsverhoging in de vrije sector 

Op woensdag 20 december heeft de eerste kamer ingestemd met de wet die de huurverhoging in de vrije sector voor woningen maximeert. Waar eerder altijd de inflatie bepalend was voor de maximale huurstijging, is voor 2023 de gemiddelde loonstijging de bepalende factor voor de huurverhoging. Hierdoor is in de vrije sector de huurverhoging vastgesteld op maximaal 4,1%.

5. Energiecompensatie

Per 1 januari 2023 komt er een prijsplafond voor energiekosten. Dit prijsplafond heeft als gevolg dat huishoudens in Nederland vanaf 1 januari 2023 voor het 'basisverbruik' €0,40 per kWh stroom en €1,45 per m³ gas betalen (inclusief energiebelasting en BTW). Voor gebruik boven dit basisverbruik betalen huishoudens de thans geldende tarieven. Indien deze tarieven lager liggen dan de maximumprijzen, betaalt men dit lagere tarief voor de looptijd van het energiecontract.