Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

Hieronder treft u de links aan naar de Algemene Voorwaarden waaronder de Nieuw Wonen-organisatie haar werkzaamheden verricht.

   
Algemene consumentenvoorwaarden voorwaarden
   
Algemene voorwaarden nvm voor professionele opdrachtgevers