17 juni 2022

Landgoed Eelink in Winterswijk

Wij hebben nieuws uit de Achterhoek! Dit keer uit Winterswijk om precies te zijn. Graag informeren wij je, namens WBC Bouwgroep, over de aanstaande verkoop van 9 bouwkavels op Landgoed Eelink te Winterswijk.

Het landschappelijk gebied bevindt zich aan de zuidoostkant van Winterswijk en wordt globaal begrensd door de Wehmerbeek, Bataafseweg, Rondweg Zuid en de Eelinkes. Het landgoed vormt een overgangszone tussen de buitenwijken van Winterswijk en het schitterende, voor Nederland unieke coulisselandschap met zijn rijkdom aan culturele en natuurlijke erfgoederen.

De bouwkavels variëren in grootte van 1.141 m² tot 2.261 m² en zijn vrij van architect en aannemer. De ontwikkeling van het landgoed tot woongebied gebeurt met zorgvuldige inachtneming en opwaardering van de landschappelijke waarden. Hiermee staat de locatie garant voor de zeldzame combinatie van wonen in een beschermde landelijke omgeving en de voordelen van goede voorzieningen op korte afstand.

Start verkoop
De verkoop start op 20 juni 2022 om 14:00 uur en zal plaatsvinden door middel van een verkoop bij inschrijving. Hierdoor stellen wij iedereen in staat om een voorstel te doen qua prijs, afnamedatum en eventuele voorwaarden.

Inschrijvingsprocedure 
Vanaf de start verkoop is alle verkoopdocumentatie zoals (bestemmings)plan, de indicatieve prijslijst en de kavelpaspoorten te vinden op de projectwebsite. Het inschrijfformulier is te downloaden op onze website. Daarnaast is het inschrijfformulier op te vragen bij de verkopende makelaars. Op uiterlijk 4 juli 2022 om 12:00 uur dient het inschrijfformulier ingeleverd te zijn. Dit kan per mail naar info@nieuwwonenachterhoek.nl of info@mensinkberndes.nl.

Ook is het mogelijk om het formulier fysiek in te leveren bij één van de makelaarskantoren. Uiterlijk 8 juli 2022 zullen de gelukkigen bericht ontvangen dat zij een kavel toegewezen hebben gekregen. De verkoop zal door de kantoren Nieuw Wonen Achterhoek en Mensink Berndes Makelaars worden begeleid.

Vragen?
Heb je nog vragen over Landgoed Eelink of wil je graag aanvullende informatie? Wij informeren je graag! Je kunt ons bereiken op 085 080 15 90 of mail naar info@nieuwwonenachterhoek.nl.