Landgoed Eelink

Winterswijk

Status
Verkocht

Woningen
9

Kaveloppervlak
1141-2261m2

Omschrijving

Villawijk Landgoed Eelink is een initiatief van WBC Projekten. Het landschappelijk gebied bevindt zich aan de zuidoostkant van Winterswijk. Het gebied wordt globaal begrensd door de Wehmerbeek, Bataafseweg, Rondweg Zuid en de Eelinkes. Het landgoed vormt een overgangszone tussen de buitenwijken van Winterswijk en het schitterende, voor Nederland unieke coulisselandschap met zijn rijkdom aan culturele en natuurlijke erfgoederen.

De ontwikkeling van het landgoed tot woongebied gebeurt met zorgvuldige inachtneming en opwaardering van de landschappelijke waarden. Hiermee staat de locatie garant voor de zeldzame combinatie van wonen in een beschermde landelijke omgeving en de voordelen van goede voorzieningen op korte afstand.

Het bestemmingsplan biedt kopers veel flexibiliteit met betrekking tot de invulling van de kavels.

De bouwkavels variëren in grootte van 1.141 m² tot 2.261 m² en zijn vrij van architect en aannemer.

VEEL VARIATIE EN MOGELIJKHEDEN
De uitgangspunten voor het bouwen tref je hieronder aan:
- Oriëntatie van de woning is zowel evenwijdig of loodrecht op de richting van de weg mogelijk (maximaal tweemaal gelijke oriëntatie naast elkaar);
- Om dichte bebouwing te voorkomen blijft alle bebouwing 6 meter uit de zijdelingse perceelsgrens;
- Voorgevel van de woning mag in een zone 5 meter vanaf de gevellijn;
- Bijgebouwen zijn mogelijk binnen een zone van 10 meter rond het hoofdgebouw en 3 meter achter de voorgevel.

AANKLEDING
De meidoornhagen zijn beeldbepalende afsluitingen van de kavels. Aan de zijde van de Wehmerbeek zijn bomen en aanvullende beplanting aangelegd.

De Laan van Napoleon, heeft een historische binding met de directe omgeving. In Landgoed Eelink ligt ook het Napoleonspad. Dit pad loopt vanuit buurtschap het Woold over de landerijen van Eelink naar de Huininkmaat en blijft in stand als fiets- en looppad.

BEELDKWALITEIT
In het stedenbouwkundige plan speelt het landschap een belangrijke rol. De aaneengesloten bospercelen en het dal van de Whemerbeek vormen een boeiend en waardevol landschappelijk decor, waarin de toekomstige bebouwing organisch is opgenomen. Groen, woningen, openbare ruimte, infrastructuur en water zijn ingebed in de omgeving.

Het betreft een collegiale verkoop met Mensink Berndes Makelaars in Aalten.

Impressies

Locatie

Prijslijst

Contactpersonen

  • Timon  Klanderman Timon Klanderman Kandidaat Register Makelaar Taxateur Email